Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

"Κρατικοποιούν τις ζημιές
και τα χρέη, ενώ πρώτα
έχουν ιδιωτικοποιήσει
τα κέρδη"
Γιώργος Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: