Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

"Μπορείς να κοροϊδέψεις όλους
τους ανθρώπους για κάποιο 
διάστημα και μερικούς για πάντα, 
αλλά όχι τους πάντες για πάντα"
Abraham Linkoln

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

"Αατική Δημοκρατία είναι το
πολίτευμα που μας εξασφαλίζει
πως δεν πρέπει να κυβερνηθούμε
από άτομα καλύτερα από εκείνα
που μας αξίζουν"
Μπερνάρντ Σω