Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

"Σύμφωνα με
το 'νόμο του Μερφύ-δης',
ότι αρχίζει ως Καραμανλής
τελειώνει ως Τριανταφυλλίδης"
Δημώδες άσμα της Κλεφτουργιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: