Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012


“Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν 
τoν κόσμο θα ήταν παράνομες”.
Emma Goldman

“Πολιτική είναι η ευγενής τέχνη του να 
παίρνεις τις ψήφους των φτωχών και 
να κάνεις προεκλογικές εκστρατείες 
με τα λεφτά των πλουσίων, υποσχόμενος 
στους μεν ότι θα τους προστατέψεις 
από τους δε”.
Oscar Ameringer


“Αν ένας πολιτικός ανακάλυπτε ότι στην 
περιοχή του ψηφίζουν κανίβαλοι, δεν θα 
είχε κανένα ενδοιασμό να τους υποσχεθεί 
ιεραποστόλους για δείπνο”.
Henry Menken

“Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε τον 
καλλίτερο, αλλά δυστυχώς 
δεν είναι ποτέ υποψήφιος”
Frank McKinney


“Όποιος ασκεί εξουσία γνωρίζει 

δώδεκα τρόπους να προσπορίζεται 
χρήματα, εκ των οποίων 
ο τιμιότερος είναι η κλοπή”.
Ροΐδης