Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

"Πίσω από το ιδεολόγημα
της ελυθερίας των αγορών
κρύφτηκαν οι πιό επικίνδυνες
οικονομικές και πολιτικές
δυνάμεις του κεφαλαίου'
Γιώργος Α. Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: