Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008"Ο ορθόδοξος χριστιανικός
καπιταλισμός είναι πολύ
πιό άγριος και σκληρός
και πιό άπληστος από τον
προτεσταντικό καπιταλισμό.
Και ειδικά ο μοναστηριακός
καπιταλισμός που είναι
και καθυστερημένος"
Θάνος Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: