Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

"Για να ξαανβρεί την πραγματική 

του φύση ο άνθρωπος θα πρέπει 

να πάψει να υπάρχει 

ως άνθρωπος-εμπόρευμα"


Ernesto Che Guevara

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Μην περιμένεις την Παρασκευή 
που θα φέρει το Σάββατο 
και την Κυριακή για να ζήσεις.
Οδυσσέας Ελύτης