Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

.
"Έχουμε  μακρινή αλλά κοινή καταγωγή 
με τα θηλαστικά, με τα ερπετά με όλα τα ζώα, 
τα φυτά και τα βακτήρια, με την ίδια τη Γη 
από την οποία προήλθαμε. 
Τέλος, ατυχώς για τους δογματικούς 
αρνητές της εξέλιξης, από άγνοια ή 
σκοπιμότητα,  η εξέλιξη συνεχίζεται τόσο 
στα γεωπεριβάλλοντα, όσο και σε όλα 
τα έμβια όντα και 
του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου"
Σπυρίδων Β. Παυλίδης 

.
"Ο άνθρωπος, όπως όλοι οι σύγχρονοι 
οργανισμοί, εξελίχτηκε από άλλα 
προϋπάρχοντα  όντα και υπόκειται 
στις ίδιες βιολογικές αλλαγές, 
όπως όλα τα άλλα ζωικά είδη. Άλλωστε αυτό 
δείχνουν πολλά ανθρώπινα απολιθώματα. 
Αυτό είναι τόσο σίγουρο, όσο μπορεί να 
είναι ένα επιστημονικό συμπέρασμα"
 Σπυρίδων Β. Παυλίδης