Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Περί ελευθερίας«Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να 
ελευθερωθούν προτού ο τελευταίος 
βασιλιάς στραγγαλιστεί με

τα έντερα του τελευταίου παπά».

Ντενί Ντιντερό

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ουμανισμός σημαίνει..."Ουμανισμός σημαίνει μια κοινωνία 
όπου κανείς δεν θα πεθαίνει από πείνα,
αλλά ούτε και από κραιπάλη και
θανατηφόρο φαγοπότι"
Satsok Sopmal