Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

"Ποτέ άλλοτε στην ιστορία
αυτού του τόπου, τόσο λίγοι
και σε τόσο σύντομο διάστημα
δεν άρπαξαν τόσα πολλά"
Δημήτρης Δανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: