Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

“Oταν ένας νέος μου λέει ότι 
τίποτα δεν γίνεται, του απαντώ: 
δεν είναι έτσι, ένας βάτραχος που 
χοροπηδάει πέφτει μέσα σ’ ένα κανάτι 
γάλα, εκεί αρχίζει να χοροπηδάει με 
μανία και με τόσα πηδήματα και 
χτυπήματα το γάλα γίνεται βούτυρο ”. 
Immanuel Kant