Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

"Γιά κάθε ποσοστιαία μονάδα
αύξησης της τιμής
των τροφίμων , δεκαέξι (16)
επιπλέον εκατομμύρια
άνθρωποι οδηγούνται
στην πείνα"
Γιώργος Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: