Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΟΗΕ για το μύθο της ανταγωνοστικότητας

"Η μείωση μισθών και συντάξεων δεν ωφελεί την    ανταγωνιστικότητα αλλά τη μεταφορά πλούτου 
σε ένα πολύ μικρό ποσοστό στην κορυφή
της πυραμίδας και ζημιώνει τη ζήτηση παγκόσμια"

Heiner Flassbeck

(Διευθυντής του τμήματος Globalization 
and Development Strategies of United Nations 
Conference on Trade and Development

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

O Σατσώκ Σοπμάλ περι Ψυχής

"Η ψυχή μου είμαι εγώ, 

κι' εγώ δεν είμαι μύθος ούτε ιδέα.

Είμαι ον ένα, ζω και πεθαίνω 

χωρίς να ανήκω σε κανέναν"

Σατσώκ Σοπμάλ