Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

"Ένα παιδί που μορφώνεται μόνο στο
σχολείο είναι ένα αμόρφωτο παιδί"
Τζώρτζ Σανταγιάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: