Κυριακή, 28 Απριλίου 2013


«Εμείς προχωράμε, δεν τρέχουμε, 
γιατί πηγαίνουμε πολύ μακριά».
 Ζαπατίστας

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Όπως το έδαφος, 

όσο και αν είναι γόνιμο, 

αδυνατεί να παράγει κάτι 

δίχως καλλιέργεια, έτσι 

και ο νους του ανθρώπου: 

δίχως την εκπαίδευση 

αδυνατεί να δώσει τους 

αναμενόμενους καρπούς.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.