Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

"Ένα σύσστημα,
όπως ο καπιταλισμός,
 που στέλνει ανθρώπους
να ψάχνουν στα σκουπίδια
για να τραφούν, είναι ένα
σύστημα για τα σκουπίδια
της ιστορίας.
Να καταργήσουμε
τώρα τον καπιταλισμό".
Γιώργος Κάντζος