Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

"Ο Οίκος Μηδενικής Ανοχής
σήμερα
έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα.
Όταν οι υπουργοί αποκαλύπτονται,
τους καλύπτει.
Όταν οι βουλευτές αποκαλύπτουν,
τους διαγράφει"
Σεμνοταπεινός Τριανταφυλλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: