Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

"Το ζήτημα δεν είναι να
απελευθερώσουμε την εργασία 
αλλά να την καταργήσουμε." 
Καρλ Μαρξ