Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

"Σαν βγεις, σύντροφε, στον 
πηγαιμό για την Ιθάκη,
πρόσεξε μην αποκοιμηθείς και βγεις 
στην Ανατολική  Θράκη"
Μπαλζάκ-ος

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

παγκοσμιοποίηση

                        «H παγκοσμιοποίηση


γίνεται για να προστατεύει

τον ύπνο των πλουσίων από

την αϋπνία των φτωχών»

Μπαλζάκ-ος