Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

"Σήμερα ο τύραννος
δεν εξουσιάζει με τη δύναμη
του κλομπ ή της γροθιάς του,
αλλά μεταμφιεσμένος σε δημοσκόπο,
που σαν τσομπάνης σπρώχνει
τα πρόβατά του σε μέρος ωφέλιμο
και παρήγορο"
Marshall Mc Luhan

Δεν υπάρχουν σχόλια: