Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

"Όμοιος ομοίω αεί πελάζει,
Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει
και το βρωμοπαπαδαριό
βλογάει το κοινοβούλιο
και τα γένια του"
Αρχαιοδημώδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: