Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

"Η ζωή δεν έχει νόημα
εκ των προτέρων. Εμείς της
δίνουμε ένα νόημα και αξία
με αυταά
που επιλέγουμε".
Jean Paul Sartre

Δεν υπάρχουν σχόλια: