Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

"Πράττε έτσι ώστε
ο γνώμων της θέλησής σου,
να μπορεί να ισχύει
συγχρόνως ως αρχή
μιάς καθολικής νομοθεσίας¨
Ιμμάνουελ Καντ

Δεν υπάρχουν σχόλια: