Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

"Η κατανάλωση (για την ευημερία)
είναι ο μοναδικός στόχος όλης της
παραγωγής. Στα συμφέροντα του
παραγωγού θα πρέπει να δίνεται
προσοχή μόνο στο βαθμό που είναι
αναγκαίο για να προαχθούν αυτά
του καταναλωτή"
Άνταμ Σμιθ

Δεν υπάρχουν σχόλια: