Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

"Η ζωή δεν είναι 
τυλιγμένη με κορδέλα, 
δεν παύει όμως να είναι δώρο."
Regina Brett

Δεν υπάρχουν σχόλια: