Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

"Μερικές αγέλες Λύκων
προσκαλούν σε Δείπνο
ένα κοπάδι πρόβατα με
θέμα συζήτησης την
αντιμετώπιση της πείνας"


ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: