Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

"Όλη η Γη είναι σημείον μαθηματικόν
και εδόθη προς κατοικίαν στον 
άνθρωπον...,γι' αυτό και πας 
άνθρωπος  όπου κι' αν βρεθεί
δεν μπορεί να θεωρηθεί ξένος".
Θ. Καϊρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: