Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

"Να γκρεμίσουμε τις πυραμίδες
που μας καταπιέζουν και να
χτίσουμε όλοι μαζί, τους 
κύκλους της ελυθερίας μας"
Ευφροσύνη Κάντζου

Δεν υπάρχουν σχόλια: