Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

θρησκεία και εξουσία

Θρησκεία χωρίς εξουσία δεν 

είναι παρά μια φιλοσοφία.

Jean-Baptiste Henri Lacordaire Γάλλος κληρικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: