Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Η καλύτερη δημοκρατία

Η καλύτερη δημοκρατία είναι εκείνη, όπου στους
 
 κακούς δεν επιτρέπεται να παίρνουν την εξουσία

 και στους καλούς δεν επιτρέπεται ν’ αρνούνται 

τη διακυβέρνηση του τόπου τους.

Πιττακός ο Μυτιληναίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: