Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Bertrand Russell

Οι θρησκείες που καταδικάζουν την ηδονή των
 αισθήσεων, ωθούν τους ανθρώπους να αναζητούν 
την ηδονή της εξουσίας.
Bertrand Russell

Δεν υπάρχουν σχόλια: