Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Immanuel Kant. Κριτική του Πρακτικού Λόγου

.
"1) Πράττε έτσι ώστε η υποκειμενική 
αρχή της βουλήσεώς σου να μπορεί 
πάντοτε να ισχύει ταυτοχρόνως ως 
αρχή μιας καθολικής νομοθεσίας. 

2) Πράττε έτσι ώστε ο υποκειμενικός 
νόμος της πράξης σου να ισχύει ως 
καθολικός νόμος της ηθικής φύσης. 

3) Πράττε έτσι ώστε, στο πρόσωπό
σου όσο και στους άλλους, να 
μεταχειρίζεσαι την ανθρώπινη 
φύση ως αυτοσκοπό, ποτέ ως μέσον"

Immanuel Kant 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: