Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

"κανένα πρόβατο 
δεν σώθηκε  βελάζοντας,
ακόμα κι' όταν βέλαζε 
'αριστερά'".
Ανώνυμος αριστερός 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: