Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

"Δεν μπορείς να κάνεις
τον κόσμο καλύτερο,
αν δεν προσπαθήσεις
να τον κάνεις ιδανικό"
Tom Regan

Δεν υπάρχουν σχόλια: