Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

"Η Κεφαλαιοκρατία-κλεπτοκρατία
δεν είναι
Δημοκρατία, αλλά Δικτατορία
του Κεφαλαίου πάνω στην
εργαζόμενη Ανθρωπότητα.

Δημοκρατία είναι μόνο
η Αμεση Δημοκρατία
των δυνάμεων της Εργασίας ,
της Επιστήμης και του Πολιτισμού".
Πρωτοβουλία Διαλόγου γιά ένα
Νέο Ουμανισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: