Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

[ Η χώρα έχει μετατραπεί
σε μιά απέραντη χαβούζα.
Η Ελλάδα του "κονέ" είναι
" χ α λ α σ μ έ ν η " ]
http://felnikos.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: