Σάββατο, 18 Ιουλίου 2009

"Μερικά πράγματα
είναι τόσο ψεύτικα,
ώστε ούτε το αντίθετό τους
να μην είναι αληθινό"
Karl Kraus

Δεν υπάρχουν σχόλια: