Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

"Δέκα μισές αλήθεις δεν
κάνουν πέντε ολόκληρες,
αλλά ένα μεγάλο
και επικίνδυνο ψέμα"
Κώστας Τριχωνίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: