Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

"Πιστεύω ότι παρά τα τεράστια
υπαρκτα εμπόδια, ύψιστης σημασίας
υποχρέωση που μας αφορά όλους,
εμάς τους πολίτες είναι να έχουμε
ατρόμητη, απαρέγγλιτη, άγρια
πνευματική αποφασιστικότητα, για
να ορίσουμε την πραγματική αλήθεια
της ζωής μας και της κοινωνίας μας.
Είναι επιτακτική ανάγκη.
Αν μιά τέτοια στάση δεν
ενσωματωθεί στο πολιτικό μας
όραμα, δεν έχουμε καμία ελπίδα να
αποκαταστήσουμε ότι σχεδόν έχουμε
χάσει:την ανθρώπινη αξιοπρέπεια"
HAROLD PINTER

Δεν υπάρχουν σχόλια: