Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Η κοινωνική χειραφέτηση του εβραίου 
είναι η χειραφέτηση της κοινωνίας 
απ' τον ιουδαϊσμό». 
Καρλ Μαρξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: