Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Να φοβάσαι τον άνθρωπο ο Θεός 
του οποίου ζει στον ουρανό  
Μπερνάρ Σω

 Θρησκεία είναι η μυθολογία 
του φόβου και της ελπίδας   
 Β. Καμπέρογλου

 Η θρησκεία παρουσιάζει μέσα από τη σκέψη 
του Παραδείσου μια ιδέα ισότητας που δεν αφήνει 
τους φτωχούς να σφάξουν τους πλούσιους 

Όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, 

αλλά κανένας δεν θέλει να αλλάξει 

τον εαυτό του.

Leon Tolstoi

Δεν υπάρχουν σχόλια: