Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Όπως το έδαφος, 

όσο και αν είναι γόνιμο, 

αδυνατεί να παράγει κάτι 

δίχως καλλιέργεια, έτσι 

και ο νους του ανθρώπου: 

δίχως την εκπαίδευση 

αδυνατεί να δώσει τους 

αναμενόμενους καρπούς.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: