Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

"Σαν βγεις, σύντροφε, στον 
πηγαιμό για την Ιθάκη,
πρόσεξε μην αποκοιμηθείς και βγεις 
στην Ανατολική  Θράκη"
Μπαλζάκ-ος

Δεν υπάρχουν σχόλια: