Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011


"Ακόμα και η αναρχία μπορεί 
να γίνει φυλακή σου, αν 
δεν τη χειριστείς σωστά" 
Κάιν Δεν υπάρχουν σχόλια: