Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

"Σε μια παρα-χώρα που
μορφώνει τους πολίτες της
δια της παρα-παιδείας,

που ασκεί την κρατική εξουσία
δια του παρα-κράτους,
που υποθάλπει τα πάρεργα

και την παρα-εργασία και που
στηρίζει την ανάπτυξή της
στην παρα-οικονομία, είναι
απολύτως λογικό ως πολιτική
να νοείται μόνο η παρα-πολιτική"

Kibi2g@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: