Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009


"Εμείς στο 'il Manifesto' από το 1969 λέγαμε:

1.Αυτό που λεγόταν 'υπαρκτός σοσιαλισμός'
δεν είχε καμιά σχέση με τον κομμουνισμό.

2.Ο 'υπαρκτός σοσιαλισμός' θα είχε πολύ
άσχημη εξέλιξη και

3.Η επανάσταση θα έπρεπε να είναι κοινωνική και όχι πολιτική"

Rossana Rossanta

Δεν υπάρχουν σχόλια: