Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Carl Sagan"Ο κόσμος είναι όλα όσα 

υπάρχουν, ή όλα όσα 

πάντα υπήρξαν και όλα 

όσα πάντα θα υπάρχουν"

Carl Sagan

Δεν υπάρχουν σχόλια: