Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Περί ελευθερίας«Οι άνθρωποι δεν πρόκειται να 
ελευθερωθούν προτού ο τελευταίος 
βασιλιάς στραγγαλιστεί με

τα έντερα του τελευταίου παπά».

Ντενί Ντιντερό

Δεν υπάρχουν σχόλια: