Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

O Σατσώκ Σοπμάλ περι Ψυχής

"Η ψυχή μου είμαι εγώ, 

κι' εγώ δεν είμαι μύθος ούτε ιδέα.

Είμαι ον ένα, ζω και πεθαίνω 

χωρίς να ανήκω σε κανέναν"

Σατσώκ Σοπμάλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: