Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

"Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τα μάτια σας για να βλέπετε , τότε θα τα 
χρειαστείτε για να κλάψετε"
Ζαν Πωλ  Σαρτρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: